11:02
Hỗ trợ trực tuyến

Máy đo tốc độ, lưu lượng gió

Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ môi trường AM-4206

LUTRON AM-4206

Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ môi trường AM-4206
Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ môi trường AM-4206
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ môi trường AM-4206M

LUTRON AM-4206M

Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ môi trường AM-4206M
Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ môi trường AM-4206M
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, độ ẩm, nhiệt độ môi trường AM-4247SD

LUTRON AM-4247SD

Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, độ ẩm, nhiệt độ môi trường AM-4247SD
Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, độ ẩm, nhiệt độ môi trường AM-4247SD
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ SP-82AT

LUTRON SP-82AT

Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ SP-82AT
Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ SP-82AT
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo tốc độ gió AM-4220

LUTRON AM-4220

Thiết bị đo tốc độ gió AM-4220
Thiết bị đo tốc độ gió AM-4220
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ  AM-4217SD

LUTRON AM-4217SD

Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ AM-4217SD
Thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ AM-4217SD
Call: 0903.720.486

Máy đo môi trường, vi khí hậu

Thiết bị đo tốc độ gió, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm môi trường (4 in 1) LUTRON EM-9100

EM-9100

Thiết bị đo tốc độ gió, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm môi trường (4 in 1) LUTRON EM-9100
Thiết bị đo tốc độ gió, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm môi trường (4 in 1) LUTRON EM-9100
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo tốc độ gió, ánh sáng, độ ồn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường 5 in 1 LUTRON EM-9200

EM-9200

Thiết bị đo tốc độ gió, ánh sáng, độ ồn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường 5 in 1 LUTRON EM-9200
Thiết bị đo tốc độ gió, ánh sáng, độ ồn, nhiệt độ, độ ẩm môi trường 5 in 1 LUTRON EM-9200
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo tốc độ gió, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm môi trường (4 in 1) EM-9300SD

EM-9300SD

Thiết bị đo tốc độ gió, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm môi trường (4 in 1) EM-9300SD
Thiết bị đo tốc độ gió, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm môi trường (4 in 1) EM-9300SD
Call: 0903.720.486
Máy đo áp suất, tốc độ gió, độ cao mực nước biển (3 in 1) LUTRON SP-82AL

LUTRON SP-82AL

Máy đo áp suất, tốc độ gió, độ cao mực nước biển (3 in 1) LUTRON SP-82AL
Máy đo áp suất, tốc độ gió, độ cao mực nước biển (3 in 1) LUTRON SP-82AL
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương (7 in 1) SP-7000

LUTRON SP-7000

Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương (7 in 1) SP-7000
Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương (7 in 1) SP-7000
Call: 0903.720.486

Máy đo cường độ ánh sáng, tia cực tím

Máy đo cường độ ánh sáng LUTRON LX-108

LUTRON LX-108

Máy đo cường độ ánh sáng LUTRON LX-108
Máy đo cường độ ánh sáng LUTRON LX-108
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo cường độ ánh sáng, nhiệt độ K model  LX-110

LUTRON LX-110

Thiết bị đo cường độ ánh sáng, nhiệt độ K model LX-110
Thiết bị đo cường độ ánh sáng, nhiệt độ K model LX-110
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo cường độ ánh sáng, nhiệt độ K model  LX-110E

LUTRON LX-110E

Thiết bị đo cường độ ánh sáng, nhiệt độ K model LX-110E
Thiết bị đo cường độ ánh sáng, nhiệt độ K model LX-110E
Call: 0903.720.486
Máy đo cường độ ánh sáng LUTRON UVA-365SD

UVA-365SD

Máy đo cường độ ánh sáng LUTRON UVA-365SD
Máy đo cường độ ánh sáng LUTRON UVA-365SD
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo cường độ ánh sáng Lutron UVC-254

LUTRON UVC-254

Thiết bị đo cường độ ánh sáng Lutron UVC-254
Thiết bị đo cường độ ánh sáng Lutron UVC-254
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo cường độ ánh sáng Lutron UVC-254

LUTRON UVC-254A

Thiết bị đo cường độ ánh sáng Lutron UVC-254
Thiết bị đo cường độ ánh sáng Lutron UVC-254
Call: 0903.720.486

Máy đo O2, CO, CO2, độ đục

Máy đo nồng độ khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm môi trường LUTRON CO2-9904SD

CO2-9904SD

Máy đo nồng độ khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm môi trường LUTRON CO2-9904SD
Máy đo nồng độ khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm môi trường LUTRON CO2-9904SD
Call: 0903.720.486
Máy đo nồng độ khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm môi trường LUTRON CO2-9914SD

CO2-9914SD

Máy đo nồng độ khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm môi trường LUTRON CO2-9914SD
Máy đo nồng độ khí CO2, nhiệt độ, độ ẩm môi trường LUTRON CO2-9914SD
Call: 0903.720.486
Máy đo nồng độ khí carbonic LUTRON CO-1000

CO-1000

Máy đo nồng độ khí carbonic LUTRON CO-1000
Máy đo nồng độ khí carbonic LUTRON CO-1000
Call: 0903.720.486
Máy đo nồng độ khí CO, độ ẩm không khí, nhiệt độ môi trường, nhiệt đổ điểm sương COH-9902SD

COH-9902SD

Máy đo nồng độ khí CO, độ ẩm không khí, nhiệt độ môi trường, nhiệt đổ điểm sương COH-9902SD
Máy đo nồng độ khí CO, độ ẩm không khí, nhiệt độ môi trường, nhiệt đổ điểm sương COH-9902SD
Call: 0903.720.486
Máy đo nồng độ khí CO2, nhiệt độ môi trường LUTRON GCH-2028

GC-2028

Máy đo nồng độ khí CO2, nhiệt độ môi trường LUTRON GCH-2028
Máy đo nồng độ khí CO2, nhiệt độ môi trường LUTRON GCH-2028
Call: 0903.720.486

Máy đo PH, đo nước tinh khiết

Máy đo PH lutron PH-222

LUTRON PH-222

Máy đo PH lutron PH-222
Máy đo PH lutron PH-222
Call: 0903.720.486
Máy đo PH lutron PH-223

LUTRON PH-223

Máy đo PH lutron PH-223
Máy đo PH lutron PH-223
Call: 0903.720.486
Máy đo PH lutron PH-224

LUTRON PH-224

Máy đo PH lutron PH-224
Máy đo PH lutron PH-224
Call: 0903.720.486
Máy đo PH lutron PH-109B

LUTRON PH-109B

Máy đo PH lutron PH-109B
Máy đo PH lutron PH-109B
Call: 0903.720.486
Máy đo PH lutron PH-201

LUTRON PH-201

Máy đo PH lutron PH-201
Máy đo PH lutron PH-201
Call: 0903.720.486
Máy đo PH lutron PH-202

LUTRON PH-202

Máy đo PH lutron PH-202
Máy đo PH lutron PH-202
Call: 0903.720.486

Máy đo nồng độ oxy hòa tan

Thiết bị đo nồng độ oxy DO-5510HA

LUTRON DO-5510HA

Thiết bị đo nồng độ oxy DO-5510HA
Thiết bị đo nồng độ oxy DO-5510HA
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo nồng độ oxy DO-5512SD

LUTRON DO-5512SD

Thiết bị đo nồng độ oxy DO-5512SD
Thiết bị đo nồng độ oxy DO-5512SD
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo nồng độ oxy DO-5519

LUTRON DO-5519

Thiết bị đo nồng độ oxy DO-5519
Thiết bị đo nồng độ oxy DO-5519
Call: 0903.720.486
Máy đo nồng độ oxy trong không khí, trong nước LUTRON DO-5519E

DO-5519E

Máy đo nồng độ oxy trong không khí, trong nước LUTRON DO-5519E
Máy đo nồng độ oxy trong không khí, trong nước LUTRON DO-5519E
Call: 0903.720.486
Máy đo nồng độ oxy, nhiệt độ, độ ẩm O2H-9903SD

LUTRON O2H-9903SD

Máy đo nồng độ oxy, nhiệt độ, độ ẩm O2H-9903SD
Máy đo nồng độ oxy, nhiệt độ, độ ẩm O2H-9903SD
Call: 0903.720.486
Máy đo nồng độ oxy hòa tan trong nước LUTRON PDO-519

PDO-519

Máy đo nồng độ oxy hòa tan trong nước LUTRON PDO-519
Máy đo nồng độ oxy hòa tan trong nước LUTRON PDO-519
Call: 0903.720.486

Máy đo khả năng oxy hóa

Thiết bị kiểm tra ion trong dung dịch muối cali NI-214

LUTRON NI-214

Thiết bị kiểm tra ion trong dung dịch muối cali NI-214
Thiết bị kiểm tra ion trong dung dịch muối cali NI-214
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo ORP model ORP-203

LUTRON ORP-203

Thiết bị đo ORP model ORP-203
Thiết bị đo ORP model ORP-203
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo ORP model ORP-213

LUTRON ORP-213

Thiết bị đo ORP model ORP-213
Thiết bị đo ORP model ORP-213
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo pH/ORP, DO, CD/TDS model LUTRON WA-2015

lutron WA-2015

Thiết bị đo pH/ORP, DO, CD/TDS model LUTRON WA-2015
Thiết bị đo pH/ORP, DO, CD/TDS model LUTRON WA-2015
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo ORP model YK-23RD

LUTRON YK-23RP

Thiết bị đo ORP model YK-23RD
Thiết bị đo ORP model YK-23RD
Call: 0903.720.486

Máy đo độ ồn

Thiết bị đo độ ồn DS-2013SD

LUTRON DS-2013SD

Thiết bị đo độ ồn DS-2013SD
Thiết bị đo độ ồn DS-2013SD
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo độ ồn Lutron DS-9200

LUTRON DS-9200

Thiết bị đo độ ồn Lutron DS-9200
Thiết bị đo độ ồn Lutron DS-9200
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo độ ồn Lutron SL-3113B

LUTRON SL-3113B

Thiết bị đo độ ồn Lutron SL-3113B
Thiết bị đo độ ồn Lutron SL-3113B
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo độ ồn Lutron SL-4112

LUTRON SL-4112

Thiết bị đo độ ồn Lutron SL-4112
Thiết bị đo độ ồn Lutron SL-4112
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo độ ồn Lutron SL-4112P

LUTRON SL-4112P

Thiết bị đo độ ồn Lutron SL-4112P
Thiết bị đo độ ồn Lutron SL-4112P
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo độ ồn Lutron SL-4113B

LUTRON SL-4113B

Thiết bị đo độ ồn Lutron SL-4113B
Thiết bị đo độ ồn Lutron SL-4113B
Call: 0903.720.486

Máy đo nhiệt độ

Máy đo nhiệt độ LUTRON PTM-806

PTM-806

Máy đo nhiệt độ LUTRON PTM-806
Máy đo nhiệt độ LUTRON PTM-806
Call: 0903.720.486
Bút đo nhiệt đô LUTRON PTM-816

PTM-816

Bút đo nhiệt đô LUTRON PTM-816
Bút đo nhiệt đô LUTRON PTM-816
Call: 0903.720.486
Máy đo nhiệt độ 2 kênh dạng cầm tay LUTRON TM-925E

TM-925E

Máy đo nhiệt độ 2 kênh dạng cầm tay LUTRON TM-925E
Máy đo nhiệt độ 2 kênh dạng cầm tay LUTRON TM-925E
Call: 0903.720.486
Máy đo nhiệt độ LUTRON TM-926

TM-926

Máy đo nhiệt độ LUTRON TM-926
Máy đo nhiệt độ LUTRON TM-926
Call: 0903.720.486
Súng đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại LUTRON TM-966

TM-966

Súng đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại LUTRON TM-966
Súng đo nhiệt độ bằng tia hồng ngoại LUTRON TM-966
Call: 0903.720.486
Súng đo nhiệt độ bằng tia hồng LUTRON TM-966A

TM-966A

Súng đo nhiệt độ bằng tia hồng LUTRON TM-966A
Súng đo nhiệt độ bằng tia hồng LUTRON TM-966A
Call: 0903.720.486

Máy đo độ ẩm không khí

Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương LUTRON HT-3007SD

HT-3007SD

Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương LUTRON HT-3007SD
Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương LUTRON HT-3007SD
Call: 0903.720.486
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương LUTRON HT-3015

HT-3015

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương LUTRON HT-3015
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương LUTRON HT-3015
Call: 0903.720.486
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương LUTRON HT-3015HA

HT-3015HA

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương LUTRON HT-3015HA
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương LUTRON HT-3015HA
Call: 0903.720.486
PRECISION  HYGROMETER

HT-3017

PRECISION HYGROMETER
PRECISION HYGROMETER
Call: 0903.720.486
PRECISION  HYGROMETER

HT-3027SD

PRECISION HYGROMETER
PRECISION HYGROMETER
Call: 0903.720.486
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương LUTRON YK-90HT

YK-90HT

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương LUTRON YK-90HT
Máy đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường, nhiệt độ điểm sương LUTRON YK-90HT
Call: 0903.720.486

Máy đo độ ẩm gỗ, đất

Máy đo độ ẩm vật liệu LUTRON MS-7000

MS-7000

Máy đo độ ẩm vật liệu LUTRON MS-7000
Máy đo độ ẩm vật liệu LUTRON MS-7000
Call: 0903.720.486
Máy đo độ ẩm vật liệu LUTRON MS-7000HA

MS-7000HA

Máy đo độ ẩm vật liệu LUTRON MS-7000HA
Máy đo độ ẩm vật liệu LUTRON MS-7000HA
Call: 0903.720.486
Máy đo độ ẩm LUTRON MS-7001

MS-7001

Máy đo độ ẩm LUTRON MS-7001
Máy đo độ ẩm LUTRON MS-7001
Call: 0903.720.486
Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông LUTRON MS-7002

MS-7002

Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông LUTRON MS-7002
Máy đo độ ẩm gỗ, bê tông LUTRON MS-7002
Call: 0903.720.486
Bút đo độ ẩm gỗ, bê tông LUTRON PMS-713

PMS-713

Bút đo độ ẩm gỗ, bê tông LUTRON PMS-713
Bút đo độ ẩm gỗ, bê tông LUTRON PMS-713
Call: 0903.720.486
Bút đo độ ẩm đất LUTRON PMS-714

PMS-714

Bút đo độ ẩm đất LUTRON PMS-714
Bút đo độ ẩm đất LUTRON PMS-714
Call: 0903.720.486

Máy đo độ rung

Máy đo độ rung VB-8201HA

VB-8201HA

Máy đo độ rung VB-8201HA
Máy đo độ rung VB-8201HA
Call: 0903.720.486
Máy đo độ rung LUTRON VB-8202

VB-8202

Máy đo độ rung LUTRON VB-8202
Máy đo độ rung LUTRON VB-8202
Call: 0903.720.486
Máy đo độ rung LUTRON VB-8203

VB-8203

Máy đo độ rung LUTRON VB-8203
Máy đo độ rung LUTRON VB-8203
Call: 0903.720.486
Máy đo độ rung LUTRON VB-8205SD

VB-8205SD

Máy đo độ rung LUTRON VB-8205SD
Máy đo độ rung LUTRON VB-8205SD
Call: 0903.720.486
Máy đo độ rung LUTRON VB-8206SD

VB-8206SD

Máy đo độ rung LUTRON VB-8206SD
May DO Do Rung LUTRON VB-8206SD
Call: 0903.720.486
Máy đo độ rung LUTRON VB-8206US

VB-8206US

Máy đo độ rung LUTRON VB-8206US
Máy đo độ rung LUTRON VB-8206US
Call: 0903.720.486

Máy đo tốc độ vòng tua động cơ

Máy đo tốc độ vòng tua động cơ LUTRON DT-2238

DT-2238

Máy đo tốc độ vòng tua động cơ LUTRON DT-2238
Máy đo tốc độ vòng tua động cơ LUTRON DT-2238
Call: 0903.720.486
Máy đo tốc độ vòng tua động cơ LUTRON DT-2239A

DT-2239A

Máy đo tốc độ vòng tua động cơ LUTRON DT-2239A
Máy đo tốc độ vòng tua động cơ LUTRON DT-2239A
Call: 0903.720.486
PANEL TACHOMETER

DT-2240D

PANEL TACHOMETER
PANEL TACHOMETER
Call: 0903.720.486
Máy đo tốc độ vòng quay động cơ LUTRON DT-2244

DT-2244

Máy đo tốc độ vòng quay động cơ LUTRON DT-2244
Máy đo tốc độ vòng quay động cơ LUTRON DT-2244
Call: 0903.720.486
Máy đo tốc độ vòng quay LUTRON DT-2245

DT-2245

Máy đo tốc độ vòng quay LUTRON DT-2245
Máy đo tốc độ vòng quay LUTRON DT-2245
Call: 0903.720.486
Máy đo tốc độ vòng quay LUTRON DT-2249A

DT-2249A

Máy đo tốc độ vòng quay LUTRON DT-2249A
Máy đo tốc độ vòng quay LUTRON DT-2249A
Call: 0903.720.486

Máy đo độ mặn

Máy đo độ mặn LUTRON PSA-311

PSA-311

Máy đo độ mặn LUTRON PSA-311
Máy đo độ mặn LUTRON PSA-311
Call: 0903.720.486
Máy đo độ mặn LUTRON YK-31SA

YK-31SA

Máy đo độ mặn LUTRON YK-31SA
Máy đo độ mặn LUTRON YK-31SA
Call: 0903.720.486

Thiết bị đo độ dẫn điện

Thiết bị đo độ dẫn điện của nước CD-4301

LUTRON CD-4301

Thiết bị đo độ dẫn điện của nước CD-4301
Thiết bị đo độ dẫn điện của nước CD-4301
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo độ dẫn điện của nước CD-4302

LUTRON CD-4302

Thiết bị đo độ dẫn điện của nước CD-4302
Thiết bị đo độ dẫn điện của nước CD-4302
Call: 0903.720.486
Bút đo độ dẫn điện của nước PCD-432

LUTRON PCD-432

Bút đo độ dẫn điện của nước PCD-432
Bút đo độ dẫn điện của nước PCD-432
Call: 0903.720.486
Máy đo độ dẫn điện của nước YK-22CT

LUTRON YK-22CT

Máy đo độ dẫn điện của nước YK-22CT
Máy đo độ dẫn điện của nước YK-22CT
Call: 0903.720.486
Máy đo độ dẫn điện của nước YK-43CD

LUTRON YK-43CD

Máy đo độ dẫn điện của nước YK-43CD
Máy đo độ dẫn điện của nước YK-43CD
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo độ dẫn điện của nước LUTRON YK-2005CD

YK-2005CD

Thiết bị đo độ dẫn điện của nước LUTRON YK-2005CD
Thiết bị đo độ dẫn điện của nước LUTRON YK-2005CD
Call: 0903.720.486

Máy đo áp suất

Máy đo áp suất, nhiệt độ, độ ẩm LUTRON MHB-382SD

MHB-382SD

Máy đo áp suất, nhiệt độ, độ ẩm LUTRON MHB-382SD
Máy đo áp suất, nhiệt độ, độ ẩm LUTRON MHB-382SD
Call: 0903.720.486
Máy đo áp suất datalogger LUTRON MPS-384SD

MPS-384SD

Máy đo áp suất datalogger LUTRON MPS-384SD
Máy đo áp suất datalogger LUTRON MPS-384SD
Call: 0903.720.486
Máy đo gió, ánh sáng, áp suất, độ cao mực nước biển, nhiệt độ, đô ẩm (11 in 1) LUTRON SP-9201

SP-9201

Máy đo gió, ánh sáng, áp suất, độ cao mực nước biển, nhiệt độ, đô ẩm (11 in 1) LUTRON SP-9201
Máy đo gió, ánh sáng, áp suất, độ cao mực nước biển, nhiệt độ, đô ẩm (11 in 1) LUTRON SP-9201
Call: 0903.720.486
Máy đo gió, tia UV, áp suất, độ cao mực nước biển, nhiệt độ, độ ẩm (11 in 1) LUTRON SP-9202

SP-9202

Máy đo gió, tia UV, áp suất, độ cao mực nước biển, nhiệt độ, độ ẩm (11 in 1) LUTRON SP-9202
Máy đo gió, tia UV, áp suất, độ cao mực nước biển, nhiệt độ, độ ẩm (11 in 1) LUTRON SP-9202
Call: 0903.720.486
Máy đo áp suất chân không LUTRON VC-9200

VC-9200

Máy đo áp suất chân không LUTRON VC-9200
Máy đo áp suất chân không LUTRON VC-9200
Call: 0903.720.486
Máy đo áp suất chân không LUTRON VC-9210SD

VC-9210SD

Máy đo áp suất chân không LUTRON VC-9210SD
Máy đo áp suất chân không LUTRON VC-9210SD
Call: 0903.720.486

Máy đo áp suất khí quyển

Máy đo áp suất khí nén LUTRON PS-9302

PS-9302

Máy đo áp suất khí nén LUTRON PS-9302
Máy đo áp suất khí nén LUTRON PS-9302
Call: 0903.720.486
Máy đo áp suất khí nén LUTRON PS-9303SD

PS-9303SD

Máy đo áp suất khí nén LUTRON PS-9303SD
Máy đo áp suất khí nén LUTRON PS-9303SD
Call: 0903.720.486
Máy đo áp suất khí quyển LUTRON PS-9303US

PS-9303US

Máy đo áp suất khí quyển LUTRON PS-9303US
Máy đo áp suất khí quyển LUTRON PS-9303US
Call: 0903.720.486

Máy phân tích màu

Máy phân tích màu RGB-1002

LUTRON RGB-1002

Máy phân tích màu RGB-1002
Máy phân tích màu RGB-1002
Call: 0903.720.486

Máy đo độ cứng trái cây

Máy đo độ cứng trái cây LUTRON FR-5105

FR-5105

Máy đo độ cứng trái cây LUTRON FR-5105
Máy đo độ cứng trái cây LUTRON FR-5105
Call: 0903.720.486
Máy đo độ cứng trái cây LUTRON FR-5120

FR-5120

Máy đo độ cứng trái cây LUTRON FR-5120
Máy đo độ cứng trái cây LUTRON FR-5120
Call: 0903.720.486

Máy đo sức căng vật liệu, lực xoắn

Máy đo lực, sức căng vật liệu 20kg LUTRON FG-20KG

FG-20KG

Máy đo lực, sức căng vật liệu 20kg LUTRON FG-20KG
Máy đo lực, sức căng vật liệu 20kg LUTRON FG-20KG
Call: 0903.720.486
Máy đo lực, sức căng vật liệu 20kg, RS232 LUTRON FG-20KG

FG-20KG-RS232

Máy đo lực, sức căng vật liệu 20kg, RS232 LUTRON FG-20KG
Máy đo lực, sức căng vật liệu 20kg, RS232 LUTRON FG-20KG
Call: 0903.720.486
FUNCTION GENERATOR

FG-2003

FUNCTION GENERATOR
FUNCTION GENERATOR
Call: 0903.720.486
Máy đo sức căng vật liệu LUTRON FG-5000A

FG-5000A

Máy đo sức căng vật liệu LUTRON FG-5000A
Máy đo sức căng vật liệu LUTRON FG-5000A
Call: 0903.720.486
Máy đo sức căng vật liệu kết nối RS232 LUTRON FG-5000A

FG-5000A-RS232

Máy đo sức căng vật liệu kết nối RS232 LUTRON FG-5000A
Máy đo sức căng vật liệu kết nối RS232 LUTRON FG-5000A
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo sức căng vật liệu LUTRON FG-5005

FG-5005

Thiết bị đo sức căng vật liệu LUTRON FG-5005
Thiết bị đo sức căng vật liệu LUTRON FG-5005
Call: 0903.720.486

Máy đo điện trường từ trường

Thiết bị đo điện từ trường LUTRON EMF-810

EMF-810

Thiết bị đo điện từ trường LUTRON EMF-810
Thiết bị đo điện từ trường LUTRON EMF-810
Call: 0903.720.486
Máy đo điện từ trường LUTRON EMF-819

EMF-819

Máy đo điện từ trường LUTRON EMF-819
Máy đo điện từ trường LUTRON EMF-819
Call: 0903.720.486
Máy kiểm tra điện từ trường LUTRON EMF-822A

EMF-822A

Máy kiểm tra điện từ trường LUTRON EMF-822A
Máy kiểm tra điện từ trường LUTRON EMF-822A
Call: 0903.720.486
Máy đo điện từ trường LUTRON EMF-823

EMF-823

Máy đo điện từ trường LUTRON EMF-823
Máy đo điện từ trường LUTRON EMF-823
Call: 0903.720.486
Máy kiểm tra điện từ trường LUTRON EMF-827

EMF-827

Máy kiểm tra điện từ trường LUTRON EMF-827
Máy kiểm tra điện từ trường LUTRON EMF-827
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo điện từ trường LUTRON EMF-828

EMF-828

Thiết bị đo điện từ trường LUTRON EMF-828
Thiết bị đo điện từ trường LUTRON EMF-828
Call: 0903.720.486

Máy đo thứ tự pha

Máy kiểm tra thứ tự pha LUTRON RT-606

RT-606

Máy kiểm tra thứ tự pha LUTRON RT-606
Máy kiểm tra thứ tự pha LUTRON RT-606
Call: 0903.720.486
Máy đo thứ tự pha LUTRON RT-608

RT-608

Máy đo thứ tự pha LUTRON RT-608
Máy đo thứ tự pha LUTRON RT-608
Call: 0903.720.486
Thiết bị đo thứ tự pha LUTRON RT-616

RT-616

Thiết bị đo thứ tự pha LUTRON RT-616
Thiết bị đo thứ tự pha LUTRON RT-616
Call: 0903.720.486

Đồng hồ đo điện trở

Đồng hồ đo điện trở cách điên LUTRON DI-6200

DI-6200

Đồng hồ đo điện trở cách điên LUTRON DI-6200
Đồng hồ đo điện trở cách điên LUTRON DI-6200
Call: 0903.720.486
Đồng hồ đo điện trở cách điện LUTRON DI-6300

DI-6300

Đồng hồ đo điện trở cách điện LUTRON DI-6300
Đồng hồ đo điện trở cách điện LUTRON DI-6300
Call: 0903.720.486
Đồng hồ đo điện trở cách điện LUTRON DI-6300A

DI-6300A

Đồng hồ đo điện trở cách điện LUTRON DI-6300A
Đồng hồ đo điện trở cách điện LUTRON DI-6300A
Call: 0903.720.486
Đồng hồ đo điện trở cách điện LUTRON DI-6400

DI-6400

Đồng hồ đo điện trở cách điện LUTRON DI-6400
Đồng hồ đo điện trở cách điện LUTRON DI-6400
Call: 0903.720.486
Đồng hồ đo điện trở đất LUTRON ET-3000

ET-3000

Đồng hồ đo điện trở đất LUTRON ET-3000
Đồng hồ đo điện trở đất LUTRON ET-3000
Call: 0903.720.486
Đồng hồ đo điện trở thấp milliohm LUTRON MO-2001

MO-2001

Đồng hồ đo điện trở thấp milliohm LUTRON MO-2001
Đồng hồ đo điện trở thấp milliohm LUTRON MO-2001
Call: 0903.720.486

Máy đo công suất

DCV BENCH METER

DV-101

DCV BENCH METER
DCV BENCH METER
Call: 0903.720.486
PRECISION WATT METER

DW-6063

PRECISION WATT METER
PRECISION WATT METER
Call: 0903.720.486
AC true power, 20 KW/100 KW POWER CLAMP METER

PC-6010

AC true power, 20 KW/100 KW POWER CLAMP METER
AC true power, 20 KW/100 KW POWER CLAMP METER
Call: 0903.720.486
CLAMP POWER ANALYZER

PC-6011SD

CLAMP POWER ANALYZER
CLAMP POWER ANALYZER
Call: 0903.720.486
SOLAR POWER METER

SPM-1116SD

SOLAR POWER METER
SOLAR POWER METER
Call: 0903.720.486
SOLAR POWER METER

SPM-1116US

SOLAR POWER METER
SOLAR POWER METER
Call: 0903.720.486

Máy đếm tần số

DIGITAL MICROMETER

DC-516

DIGITAL MICROMETER
DIGITAL MICROMETER
Call: 0903.720.486
FREQUENCY METER

FC-422D

FREQUENCY METER
FREQUENCY METER
Call: 0903.720.486
FREQUENCY COUNTER

FC-2500A

FREQUENCY COUNTER
FREQUENCY COUNTER
Call: 0903.720.486
FREQUENCY COUNTER

FC-2700

FREQUENCY COUNTER
FREQUENCY COUNTER
Call: 0903.720.486
LINE FREQUENCY MONITOR

LF-423

LINE FREQUENCY MONITOR
LINE FREQUENCY MONITOR
Call: 0903.720.486

Đồng hồ đo điện đa năng

DCA BENCH METER

DA-103

DCA BENCH METER
DCA BENCH METER
Call: 0903.720.486
DIGITAL MULTIMETER

DM-9020

DIGITAL MULTIMETER
DIGITAL MULTIMETER
Call: 0903.720.486
CAPACITANCE METER

DM-9023

CAPACITANCE METER
CAPACITANCE METER
Call: 0903.720.486
LCR + MULTIMETER, 6,000 counts

DM-9972SD

LCR + MULTIMETER, 6,000 counts
LCR + MULTIMETER, 6,000 counts
Call: 0903.720.486
SMART MULTIMETER Model : DM-9982B

DM-9982B

SMART MULTIMETER Model : DM-9982B
SMART MULTIMETER Model : DM-9982B
Call: 0903.720.486
GREEN POWER SMART MULTIMETER

DM-9982G

GREEN POWER SMART MULTIMETER
GREEN POWER SMART MULTIMETER
Call: 0903.720.486

Ampe kìm

DCA/ACA CLAMP METER

CM-6146

DCA/ACA CLAMP METER
DCA/ACA CLAMP METER
Call: 0903.720.486
ACA LEAKAGE TESTER

DL-6054

ACA LEAKAGE TESTER
ACA LEAKAGE TESTER
Call: 0903.720.486
ACA LEAKAGE TESTER

DL-9954

ACA LEAKAGE TESTER
ACA LEAKAGE TESTER
Call: 0903.720.486
ACA CLAMP METER

DM-6007

ACA CLAMP METER
ACA CLAMP METER
Call: 0903.720.486
1000A DCA/ACA CLAMP

DM-6046

1000A DCA/ACA CLAMP
1000A DCA/ACA CLAMP
Call: 0903.720.486
MINI ACA CLAMP METER

DM-6053

MINI ACA CLAMP METER
MINI ACA CLAMP METER
Call: 0903.720.486

Bảng điện trở mẫu

CURRENT CALIBRATOR

CC-422

CURRENT CALIBRATOR
CURRENT CALIBRATOR
Call: 0903.720.486
4 - 20 mA Loop SIMULATOR

CC-MA

4 - 20 mA Loop SIMULATOR
4 - 20 mA Loop SIMULATOR
Call: 0903.720.486
4-20 mA Controller/Alarm/Indicator

CT-2012

4-20 mA Controller/Alarm/Indicator
4-20 mA Controller/Alarm/Indicator
Call: 0903.720.486
INDUCTANCE DECADE BOX

LBOX-405

INDUCTANCE DECADE BOX
INDUCTANCE DECADE BOX
Call: 0903.720.486
LCR METER

LCR-9063

LCR METER
LCR METER
Call: 0903.720.486
LCR METER

LCR-9083

LCR METER
LCR METER
Call: 0903.720.486

Thiết bị dò tìm lỗi đường dây điện thoại, Internet

CABLE TESTER

CB-933

CABLE TESTER
CABLE TESTER
Call: 0903.720.486

Máy đo PH, Các loại điều khiển

RPM CONTROLLER/MONITOR

PDT-2250

RPM CONTROLLER/MONITOR
RPM CONTROLLER/MONITOR
Call: 0903.720.486
HUMIDITY/TEMP. CONTROLLER/MONITOR

PHT-3109

HUMIDITY/TEMP. CONTROLLER/MONITOR
HUMIDITY/TEMP. CONTROLLER/MONITOR
Call: 0903.720.486
PH CONTROLLER/MONITOR

PPH-2108

PH CONTROLLER/MONITOR
PH CONTROLLER/MONITOR
Call: 0903.720.486
PRESSURE CONTROLLER/MONITOR

PPS-9312

PRESSURE CONTROLLER/MONITOR
PRESSURE CONTROLLER/MONITOR
Call: 0903.720.486
RS232 CONTROLLER/MONITOR

PRS-2321

RS232 CONTROLLER/MONITOR
RS232 CONTROLLER/MONITOR
Call: 0903.720.486
POWER CONTROLLER/MONITOR

PWA-6065

POWER CONTROLLER/MONITOR
POWER CONTROLLER/MONITOR
Call: 0903.720.486

Các loại điều khiển

DC Current CONTROLLER/MONITOR

PDA-6071

DC Current CONTROLLER/MONITOR
DC Current CONTROLLER/MONITOR
Call: 0903.720.486
CONTROLLER/MONITOR

PDV-6070

CONTROLLER/MONITOR
CONTROLLER/MONITOR
Call: 0903.720.486
POWER FACTOR CONTROLLER/MONITOR

PPF-6066

POWER FACTOR CONTROLLER/MONITOR
POWER FACTOR CONTROLLER/MONITOR
Call: 0903.720.486
PH TRANSMITTER

TR-PHT1A4

PH TRANSMITTER
PH TRANSMITTER
Call: 0903.720.486
PRESSURE TRANSMITTER

TR-PS2W

PRESSURE TRANSMITTER
PRESSURE TRANSMITTER
Call: 0903.720.486
HUMIDITY TRANSMITTER

TR-RH2W

HUMIDITY TRANSMITTER
HUMIDITY TRANSMITTER
Call: 0903.720.486

Pannel

PANEL METERS

DR-99ACA

PANEL METERS
PANEL METERS
Call: 0903.720.486
PANEL METERS

DR-99ACV

PANEL METERS
PANEL METERS
Call: 0903.720.486
PANEL METERS

DR-99DCA

PANEL METERS
PANEL METERS
Call: 0903.720.486
PANEL METERS

DR-99DCV

PANEL METERS
PANEL METERS
Call: 0903.720.486
PANEL METERS

DR-99420

PANEL METERS
PANEL METERS
Call: 0903.720.486

Phụ kiện

ACV BENCH METER

AV-102

ACV BENCH METER
ACV BENCH METER
Call: 0903.720.486
1200 Amp CURRENT PROBE

CP-1201

1200 Amp CURRENT PROBE
1200 Amp CURRENT PROBE
Call: 0903.720.486
DIGITAL VOLT METER PCB MODULE

DP-40

DIGITAL VOLT METER PCB MODULE
DIGITAL VOLT METER PCB MODULE
Call: 0903.720.486
LIGHT PROBE

HD-200PLX

LIGHT PROBE
LIGHT PROBE
Call: 0903.720.486
ORP ELECTRODE

ORP-14

ORP ELECTRODE
ORP ELECTRODE
Call: 0903.720.486
pH 4, pH 7 BUFFER SOLUTION

PH-04

pH 4, pH 7 BUFFER SOLUTION
pH 4, pH 7 BUFFER SOLUTION
Call: 0903.720.486

Cân

100 Kg SCALE

GB-100KG

100 Kg SCALE
100 Kg SCALE
Call: 0903.720.486
150 Kg SCALE

GB-150KG

150 Kg SCALE
150 Kg SCALE
Call: 0903.720.486
200 Kg SCALE

GB-200KG

200 Kg SCALE
200 Kg SCALE
Call: 0903.720.486
DIGITAL BALANCE

GM-610P

DIGITAL BALANCE
DIGITAL BALANCE
Call: 0903.720.486
DIGITAL BALANCE

GM-1500P

DIGITAL BALANCE
DIGITAL BALANCE
Call: 0903.720.486
DIGITAL SCALE

GM-5000

DIGITAL SCALE
DIGITAL SCALE
Call: 0903.720.486
Thông tin của chúng tôi
Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Anh Phát
Địa chỉ: Số 131 Lầu 1 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 4102004807 cấp ngày 03/05/2001, nơi cấp: TP.HCM
Điện thoại: +(84) 8 - 3925.3060; 3925.3356; 090.3720486; Fax: +(84) 8 - 833.4783
Giờ Làm việc: Sáng: 8:00 am - 12:00 am; Chiều: 1:00 pm - 5:00 pm
Email :anphaco@anphaco.com; sales@anphaco.com ; websites: www.anphaco.com - www.lutron.com.vn - www.fluke-meter.com.vn Website này chỉ giới thiệu sản phẩm - không bán hàng trên online (chỉ bán hàng trực tiếp tại cửa hàng và tại công ty)